Ağır Çelik Yapılar

19. Yüzyıldan itibaren endüstriyel gelişimin lokomotif malzemesi olarak nitelendirilen çelik, kolay işlenebilme, yüksek mukavemet, izotropluk ve yüksek süneklik (elastik ötesi şekil değiştirme kabiliyeti) özelliklerine sahiptir. Bu nedenle özellikle yüksek katlı yapılar, geniş açıklıklı endüstriyel tesis binaları, ve yapısal düzensizliğin bulunduğu mimari projeler ağır çelik yapı olarak tasarlanmaktadır.

Hafif Çelik Yapılar

Yapı elemanlarının galvanize çelikten soğuk şekillendirme yöntemiyle imal edildiği, kaynaksız olarak cıvata ve akıllı vida kullanılarak montajının yapıldığı bir yapı türüdür. Üretim tesislerinde bilgisayar ve robot kontrollü üretilen yapı elemanları, korunaklı bir şekilde inşaat sahasına getirilip monte edilir. Bu nedenle, hafif çelik yapılarda insan eliyle yapılan imalat hataları en aza indirgenmiştir. Hızlı ve ekonomik üretim teknolojisiyle pek çok müstakil konut, çok katlı okul, yurt, yatakhane ve hangar yapıları hafif çelik olarak projelendirilmektedir.

Endüstriyel Depolama Raf Sistemleri

İşletmelerin ürünlerini depolama amaçlı kullandıkları, ağır yüklü paletli malzemelerin istiflendiği raf sistemleridir. Palet yüklerine göre boyutlandırılan ayak ve travers elemanlarından oluşmaktadır. Aynı zamanda bu raf sistemleri ilave herhangi bir taşıyıcı eleman kullanmadan çatı ve cephe giydirme uygulaması ile bir silo yapısı gibi de tasarlanabilmektedir. Bu tür raf sistemleri tamamen de-monte özelliklerine sahiptir.

Mevcut Yapıların Performans Analizi ve Güçlendirme Projeleri

Yapıların onarılması ve/veya güçlendirilmesi gerektiği kararı; ancak yapının, mevcut hasarların nedenlerinin değerlendirilmesi, hasar tiplerinin dağılımlarının önemlerinin belirlenmesi, temel ve zemin durumu, beton dayanımı ve kalitesi,taşıyıcı sistemin incelenerek yapının yeni kullanım amacı, proje gereksinimleri ve yönetmeliklere göre yeniden çözülerek performans analizinin yapılması sonucu mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda gerekli olduğu takdirde güçlendirme projeleri tasarlanır.

Betonarme Yapılar

Ülkemizde en yaygın olarak kullanılan yapı sistemidir. Ekonomik olması ve amacına uygun geleneksel uygulama alanının daha geniş olması nedeniyle özellikle konut binalarında betonarme yapılar tercih edilmektedir.

Konsept Projeler

Ön üretimli, kolay imalat ve hızlı montaj özelliklerine sahip, de-monte olarak kullanılabilen aynı zamanda mimari tasarım ve görsel olarak fark yaratabilen modüler sistemler üzerinde tasarım projeleri geliştirmekteyiz.